Ontdek wat Schilde voor u in petto heeft

Laatst gewijzigd op woensdag, 1 juli 2015 - 9:30u

Coverbeeld Schilde Schittert breed 1

Pinksterstorm 2014 als ramp erkend

Laatst gewijzigd op woensdag, 1 juli 2015 - 9:30u

Vorig jaar woedde een hevige storm tijdens het pinksterweekend (7, 8 en 9 juni 2014). Leed u hierdoor schade, dan kunt u een dossier indienen bij het rampenfonds. Dat kan tot 30 september 2015. U verstuurt alle formulieren en documenten in tweevoud aan:

Federale diensten Gouverneur
Dienst Rampenschade
Italiëlei 4 bus 16
2000 Antwerpen

Meer informatie en alle formulieren vindt u op de website van de FOD Binnenlandse zaken.

Publieke inspraak over het plan-MER voor Steynhoeve Golf

Laatst gewijzigd op woensdag, 1 juli 2015 - 9:30u

Het plan-MER in aanloop naar de opmaak van een gewestelijk RUP ‘Steynhoeve Golf’ te Schilde ligt nog tot 13 juli 2015 ter inzage bij de dienst ruimte.

Meer informatie

Last van wespen?

Laatst gewijzigd op woensdag, 1 juli 2015 - 9:30u

Brandweer Zone Rand coördineert weghalen wespennesten

Voor het weghalen van een wespennest, neemt u contact op met de brandweer (03 312 05 08). Het weghalen van nesten binnenshuis blijft gratis (levensbedreigende nesten). Voor andere wespennesten moet u betalen.

UiT in Schilde - tips