Attest van samenstelling gezin

Wat 

Het attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van hetzelfde gezin.

Voorwaarden 

U kunt het document enkel aanvragen voor uw eigen gezin.

Hoe 

U kunt het attest aanvragen:

  • aan het loket van de dienst burgerzaken
  • online met uw elektronische identiteitskaart (eID):