Conformiteitsattest voor huurwoningen

Verplicht vanaf 1 januari 2020

Voor elke woning die verhuurd, te huur of ter beschikking gesteld wordt als hoofdverblijfplaats of met het oog op de huisvesting van één of meer studenten, moet de verhuurder een conformiteitsattest kunnen voorleggen. Deze verplichting wordt gefaseerd ingevoerd, voor alle nieuwe verhuringen, tehuurstellingen en terbeschikkingstellingen, op basis van de leeftijd van de huurwoning:

2020 - 2023: woningen van 50 jaar en ouder;
2024 - 2026: woningen van 40 jaar en ouder;
2027 - 2029: woningen van 30 jaar en ouder;
2030: alle huurwoningen.

Uiteraard kan u bij iedere nieuwe inhuring, ongeacht de leeftijd, een conformiteitsattest aanvragen. Hiermee weet u zeker dat uw pand volledig veilig is voor verhuur.

Wat is een conformiteitsattest?

Een conformiteitsattest bewijst dat uw huurwoning voldoet aan de minimale veiligheids- en kwaliteitseisen van de Vlaamse Wooncode. Het attest is gratis en toont aan dat uw woning geschikt is om verhuurd te worden. Wanneer uw huurwoning ongeschikt- en/of onbewoonbaar werd verklaard is er altijd een conformiteitsattest nodig om een schrapping te kunnen aanvragen, ongeacht de ouderdom van de woning.

Als u geen conformiteitsattest heeft en verhuurt aan een OCMW-klant, geeft het OCMW geen huurwaarborg, tenzij  u volgende attesten bezorgt :

Uw huurwoning moet aan enkele normen voldoen:

 • Veiligheids- en gezondheidsnorm
  Uw huurwoning en de gemeenschappelijke delen van het gebouw moeten veilig en gezond zijn. Er mogen onder andere geen stabiliteitsproblemen, elektrocutiegevaar, brandgevaar of risico's op CO-vergiftiging zijn.
  Woonkwaliteitsnorm
 • Uw woning moet goed toegankelijk zijn. Ze moet op een natuurlijke manier verlicht en verlucht kunnen worden. Ze moet ook een goed werkende gootsteen, toilet en bad/douche met koud en warm water hebben.
  Bezettingsnorm
 • Er mogen in uw woning een bepaald aantal mensen wonen. Dit aantal wordt bepaald door de totale netto-vloeroppervlakte en het aantal woonlokalen.
  Rookmelder per verdieping
 • Als het huurcontract werd opgesteld na 1 januari 2013, dan moet uw woning een rookmelder per verdieping hebben. In 2020 worden rookmelders verplicht voor alle woningen in Vlaanderen.
   

Conformiteitsattest aanvragen

Wie kan een conformiteitsattest aanvragen?

 • Eigenaar
 • Vertegenwoordiger van meerdere eigenaars (bv. syndicus)
 • Huurder
 • Ambtshalve

Hoe aanvragen?

 • U kunt een attest aanvragen bij Igean
 • Verzamel uw keuringsattesten en leg een kopie klaar zodat deze tijdens de afspraak kunnen afgegeven worden aan de woningcontroleur. Keuringsattesten bewijzen dat installaties op elektriciteit, gas of stookolie veilig zijn.

Controle van uw huurwoning
Nadat u uw aanvraag heeft ingediend, controleert een medewerker ter plaatse of:

 • uw huurwoning voldoet aan de regels,
 • het aantal kamers overeenkomt met de vergunning 
 • er iets gewijzigd is tijdens de procedure tot ongeschikt- en/of onbewoonbaarheidsverklaring (deze wijziging moet vergund zijn).

Geldigheid

 • Het attest is tien jaar geldig.
 • Het attest blijft ook geldig wanneer het pand verkocht wordt. 
 • Het attest kan vervallen wanneer de woning ongeschikt of onbewoonbaar is verklaard, of wanneer er bijvoorbeeld een proces verbaal van huisjesmelkerij is opgesteld.

Resultaten
U krijgt een brief met de resultaten van de controle. Binnen de 60 dagen beslist de burgemeester of u een conformiteitsattest krijgt.

Bijlage: Gemeentelijke verordening conformiteitsattesten