Belgisch rijbewijs naar Europees model

Wat 

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart, waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig.

Voorwaarden 

Als u een rijbewijs wil behalen, moet u slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. U kunt pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor hebt u een voorlopig rijbewijs nodig.

Hoe 

U vraagt het Europese rijbewijs aan in de gemeente waar u bent ingeschreven.

Wat meebrengen 
  • Identiteitskaart.
  • Recente pasfoto (met gesloten mond en witte achtergrond). Als de foto op uw elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is én niet ouder is dan 12 maanden, dan kan die gebruikt worden voor uw rijbewijs. 
  • Voorlopig rijbewijs.
  • Document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.
  • Medisch attest ingeval categorie C, D, BV

U moet zich persoonlijk aanbieden voor de aanvraag van uw rijbewijs. Het rijbewijs zelf moet afgehaald worden uiterlijk 1 maand na aanvraag.

Prijs 

25 euro