Maak een afspraak

Loket ruimte: uw eerste aanspreekpunt

Als u wilt bouwen of verbouwen hebt u vaak een stedenbouwkundige vergunning nodig. Vooraleer u een procedure opstart, is het belangrijk om zich goed te informeren. Is er voor het project inderdaad een vergunning nodig of volstaat een melding? Moet u samenwerken met een architect? Zijn er bouwvoorschriften? Al deze informatie krijgt u bij de dienst ruimte. Ook voor informatie over de vergunde toestand en/of eventuele bouwovertredingen kunt u bij hen terecht.
 

Afspraak maken voor een voorbespreking 

Wanneer u uw (ver)bouwproject binnen de geldende voorschriften uitwerkt, is een voorbespreking meestal niet nodig. Bij ingewikkelde projecten is een voorbespreking met de stedenbouwkundig ambtenaar wel zinvol. 
 

Welke documenten brengt u mee naar de voorbespreking? 

Om de afspraak vlot te laten verlopen, bereidt u deze best goed voor. U brengt daarvoor de volgende documenten mee: 

  • Een schetsmatig uitgewerkt voorstel met een duidelijke weergave van de bestaande en de nieuwe toestand. Duid hierop de belangrijkste afmetingen aan, net als andere relevante gegevens (bouwdiepte, -breedte en –hoogte, afstand perceelsgrenzen, eventuele geplande wijzigingen ter hoogte van de perceelsgrenzen, enzovoort). Wijkt uw voorstel om bepaalde redenen af van de geldende voorschriften, geef dit dan duidelijk aan. 
  • Foto’s van de straat- en tuinzijde.

Stuur of mail de plannen minstens één week voor de afspraakdatum naar de dienst ruimte (ruimtelijke.ordening [at] schilde.be). Op die manier kunnen wij de voorbespreking beter voorbereiden.
 

Hoe verloopt de voorbespreking en wat mag u verwachten? 

De voorbespreking is richtinggevend en heeft als doel te kunnen inschatten of het ontwerp kans maakt op een stedenbouwkundige vergunning. De deskundige ruimtelijke ordening zal de bouwvoorschriften en de stedenbouwkundige randvoorwaarden verder toelichten. Hiervoor baseert hij of zij zich op de gegevens die u als bouwheer, architect of promotor hebt meegebracht.

Het is niet mogelijk de plannen tot in detail te bespreken of na te meten. Houd er dus rekening mee dat u geen definitief standpunt krijgt. Het is ook mogelijk dat u nog doorverwezen wordt naar andere diensten zoals de brandweer of het Agentschap Wegen en Verkeer.
 

Maak een afspraak 

U kunt een afspraak maken met de deskundige ruimtelijke ordening op maandagvoormiddag van 8.30 tot 12.30 uur. 

Persoonlijke gegevens
Omschrijving project
Omschrijf de geplande werken zo gedetailleerd mogelijk.
Upload hier uw schetsmatig uitgewerkt voorstel van de bestaande en de nieuwe toestand. Duid hierop de belangrijkste gegevens aan (bouwdiepte, -breedte en –hoogte, afstand perceelsgrenzen, eventuele geplande wijzigingen ter hoogte van de perceelsgrenzen, enzovoort).
Bestanden moeten kleiner zijn dan 6 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx xls xlsx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Afspraak
Let op: afspraken kunnen enkel op maandagvoormiddag
De dienst ruimte kijkt na of één van de opgegeven data past en contacteert u ter bevestiging.