Aanvraag tot het bekomen van de gemeentelijke geboortepremie (125 euro)

Dit formulier dient uiterlijk twee maanden na de geboorte van uw kind ingediend worden. Te laat ingediende formulieren geven geen recht op de geboortepremie.

Gegevens aanvrager
Dit moet één van de ouders van het kind zijn.
Gegevens kind
Uw kind moet geregistreerd zijn in Schilde om recht te hebben op de geboortepremie.
Bankrekeningnummer waarop wij de geboortepremie kunnen storten
De geboortepremie wordt driemaandelijks uitbetaald. Het kan dus zijn dat u na indienen van dit formulier even moet wachten op uw premie.