Belastingsreglementen

Openingsuren & contact

Gemeentehuis Schilde

Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde

Openingsuren

Vandaag: tot (enkel op afspraak)
Morgen:Gesloten
Telefoon03 380 16 00
info [at] schilde.be
 
Thema Reglement Publicatiedatum
Algemeen Aanvullende belasting op de personenbelasting. Periode: 2020-2025 18/12/2019
Administratie

Retributie op de aflevering van administratieve stukken. Periode: onbepaalde duur

28/10/2020
Administratie Retributie op het gebruik van het gemeentelijk kopieertoestel.
Periode: onbepaalde duur
18/12/2019
Afval Retributie op de huis aan huis ophaling van grofvuil en snoeihout.
Periode: 2020-2025
18/12/2019
Afval Retributie op het opruimen van sluikstorten. Periode: onbepaalde duur 28/10/2020
Afval Retributie voor de selectieve inzameling van huisvuil en gft met diftar. Periode: onbepaalde duur 18/12/2019
Afval Retributie voor het recyclagepark. Periode: onbepaalde duur 18/12/2019
Afval Retributie verpakking asbest 24/12/2020
Afvalwater

Vaststelling tarief gemeentelijke saneringsbijdrage en –vergoeding voor collectieve sanering.

20/12/2013
Ambulante handel Retributie op het plaatsrecht op de markt + het verbruik van elektriciteit door de marktkramers. Periode: onbepaalde duur 18/12/2019
Ambulante handel Retributie op het plaatsrecht op de kermis + het verbruik van elektriciteit (kermis,circusuitbaters,evenementen). Periode: onbepaalde duur 18/12/2019
Ambulante handel Vrijstelling retributie markten - coronamaatregel. Periode: 2020 22/04/2020
Gebouwen Retributie gebruik sporthal K.A. Vennebos. Periode vanaf 01.01.2019 26/11/2019
Gebouwen

Retributie gebruik turnzaal De Wingerd.
Periode: 01.01.2019 t.e.m. 31.12.2020

Retributie gebruik turnzaal De Wingerd.
Periode: 01.01.2021 t.e.m. 31.12.2025

26/11/2019

20/11/2020

Gebouwen Retributie gebruik turnzaal De Wonderwijzer.
Periode: 01.01.2019 t.e.m. 31.12.2023

26/11/2019

Gebouwen Retributie elektronisch scorebord K.A. Vennebos.
Periode vanaf 01.01.2019
26/11/2019
Grondgebied

Belastingen op masten en pylonen mét aangifteformulier.
Periode: 2020-2025

Ten laatste op 31 maart 2020 doet u een aangifte van het aantal belastbare masten en pylonen en/of andere draagconstructies op het grondgebied Schilde. Het aangifteformulier vindt u terug in bovenstaand reglement.

18/12/2019
Sportpunt De Caters Retributiereglement Sportpunt De Caters 18/12/2020
Wegenwerken Belasting op het aanleggen van riolen. Periode: 2020-2025 18/12/2019
Wegenwerken Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein. Periode: 2020-2022 18/12/2019
Wonen Gemeentelijke belasting op bouwen en verbouwen.
Periode: 2014 t.e.m. 31.12.2018
20/12/2013
Wonen Gemeentelijke belasting op de omgevingsvergunningen. 20/03/2018
Wonen Belasting op het bouwen, herbouwen, regulariseren en verbouwen van woningen en gebouwen. Periode: 2020-2025 18/12/2019
Wonen Belasting op tweede verblijven. Periode: 2020-2025 18/12/2019
Wonen

Belasting opcentiemen op de onroerende voorheffing.
Periode: 2020-2025

18/12/2019
Wonen Reglement inzake registratie en belasting op leegstand van gebouwen en woningen.pdf 18/12/2019