Interne reglementen en wetgeving

Deontologische code van de ambtenaar 

Wat is een goede ambtenaar? Welke gedragsregels moet hij of zij absoluut respecteren tijdens het werk, maar ook daarbuiten? U leest er alles over in de deontologische code. Deze gedragscode geldt voor elke medewerker van gemeente en OCMW Schilde.

Bijlage: deontologische code

 • Datum goedkeuring: 14 december 2020
 • Publicatiedatum: 25 februari 2021
 • Geldig vanaf: 14 december 2020

Arbeidsreglement 

In het arbeidsreglement staan de rechten en verplichtingen die de overheid en het personeel moeten naleven. U vindt er onder andere informatie terug over arbeidsduur, meting en controle van de arbeid, opzeggingstermijnen, betaling van het loon, welzijn op het werk, ... .

Bijlage: arbeidsreglement

 • Datum goedkeuring gemeenteraad: 19 november 2018
 • Datum goedkeuring RMW-raad: 22 november 2018
 • Publicatiedatum: 25 februari 2021
 • Geldig vanaf: 1 januari 2019

Rechtspositieregeling

In de rechtspositieregeling vindt u wetartikels over de arbeidsverhouding tussen de overheid en het personeel. U vindt er onder andere informatie terug over het salaris, de toelagen, verloven en afwezigheden ... .

Bijlage: rechtspositieregeling gemeente Schilde

 • Datum goedkeuring: 18 december 2017
 • Publicatiedatum: 25 februari 2021
 • Geldig vanaf: 18 december 2017

Bijlage: rechtspositieregeling OCMW Schilde

 • Datum goedkeuring: 15 februari 2018
 • Publicatiedatum: 15 april 2021
 • Geldig vanaf: 15 februari 2018

Klachtenreglement

In het klachtenreglement vindt u de procedure over de klachtenbehandeling van gemeentebestuur en OCMW Schilde. 

Bijlage: klachtenreglement

 • Datum goedkeuring: 23 april 2019
 • Publicatiedatum: 2 mei 2019
 • Geldig vanaf: 23 april 2019