Bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD)

Over het BCSD

Het bijzonder comité van de sociale dienst (BCSD) beslist wie wel of geen steun krijgt van het OCMW. De vergaderingen zijn niet openbaar. De besluiten van het BCSD bevatten privacygevoelige gegevens en kunt u daarom niet raadplegen.

Overeenkomstig de verkiezingsuitslag van 14 oktober 2018, wordt volgende berekening bekomen voor de samenstelling van het BCSD:

N-VA + Open VLD 6,4 (6 zetels)
CD&V 0,64 (1 zetel)
Groen 0.64 (1 zetel)
Vlaams Belang 0.32 (geen zetel)