Geoloket

Openingsuren & contact

GIS

Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde

Openingsuren

Vandaag: tot (Enkel op afspraak)
Morgen: tot (Enkel op afspraak)
Telefoon03 380 16 00
info [at] schilde.be

Een geoloket is een interactieve kaart waarop u interessante informatie kunt terugvinden. 
 

Geopunt Vlaanderen

Geopunt.be bundelt geografische informatie voor burger, bedrijf en overheid. Wie deze erg gedetailleerde kaart online raadpleegt vindt luchtfoto‘s en informatie over percelen, gebouwen, adressen, wegen, waterlopen,…

Via Geopunt.be wordt voor het eerst historisch en digitaal kaartmateriaal voor iedereen toegankelijk gemaakt, met onder meer luchtfoto-opnames van de afgelopen 20 jaar en topografische en kadastrale kaarten uit de 18e en 19e eeuw. 
 

Geoloket provincie Antwerpen

Op de website van de provincie Antwerpen zijn geoloketten aanwezig voor verschillende thema‘s (buurtwegen, functionele fietsroutes, waterlopen, …)
 

Geoloket Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Zoneringsplan

  • Gemeentelijk zoneringsplan: In 2008 werd het gemeentelijk zoneringsplan voor het zuiveren van het huishoudelijk afvalwater door de Minister goedgekeurd. Deze plannen, opgesteld door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bepalen op welke wijze het afvalwater van elke woning zal aangesloten worden op de riolering en gezuiverd worden.

Geoloket Waterinfo

Via waterinfo.be kunt u alle waterinfo kaarten raadplegen. Het omvat onder meer de watertoetskaarten, de overstromingsgevaar- en risicokaarten en de kaarten afkomstig uit de Vlaamse Hydrografische Atlas.