Huwelijksaangifte

Wat 

Met een huwelijksaangifte verklaren u en uw partner dat u wilt huwen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

U maakt hiervoor best een afspraak met de dienst burgerzaken. Zij helpen u graag op weg. U blijft ook zonder afspraak welkom tijdens de openingsuren overdag, maar het kan dan wel iets langer duren. Op dinsdagavond is een afspraak wel noodzakelijk. 

Hoe 

De aangifte moet gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

De aangifte kan gebeuren door een van de aanstaande echtgenoten of door beiden.

U moet volgende documenten kunnen voorleggen:

  • een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakten van beide partners. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op.
  • een identiteitsbewijs
  • als één van de echtgenoten de aangifte doet: een schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt.
  • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk.

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten daarnaast ook de volgende documenten meenemen:

  • een bewijs van nationaliteit en bewijs van gewoonterecht.
  • een bewijs van woonst (een bewijs van de inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en/of een bewijs van de actuele verblijfplaats evenals in voorkomend geval een bewijs van de gewone verblijfplaats in België sinds meer dan drie maanden).

Als de voorgelegde documenten in een vreemde taal zijn opgemaakt, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand een voor eensluidend verklaarde vertaling vragen.

Prijs 

Kostprijs huwelijksboekje: 20 euro