Attest van leven

Wat 

Het attest van leven (of bewijs van leven) is een document waarmee u kunt aantonen dat u nog in leven bent.

Dit document wordt u soms gevraagd door pensioendiensten, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, financiële instellingen, openbare besturen, een notaris, een advocaat, de rechtbank, de ambassade of het consulaat. Zo hoeft u zich bij deze personen of instellingen niet persoonlijk aan te bieden om aan te tonen dat u nog leeft.

Hoe 

Naargelang uw situatie kunt u het attest van leven aanvragen aan:

  • de dienst burgerzaken
  • de ambassade of het consulaat van het land waar u verblijft.

Het bewijs mag ook worden aangevraagd door een wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) of een gevolmachtigde.

U kunt het document aanvragen op het gemeentehuis of online. 

Komt u langs op het gemeentehuis dan brengt u het volgende mee:

  • U neemt uw identiteitskaart mee.
  • Bij een volmacht moet de volmachthouder het volgende meebrengen:
    • de volmacht van de aanvrager
    • de identiteitskaart van de aanvrager
    • de eigen identiteitskaart.

Digitaal kan ook: