Militiegetuigschrift

Wat 

Een militiegetuigschrift of stamboekuittreksel is een getuigschrift dat bevestigt dat u aan de militiewetten voldeed. Dit heeft u soms nodig om in aanmerking te komen voor een openbare betrekking of voor uw pensioenaanvraag.

Voorwaarden 

Het militiegetuigschrift wordt enkel uitgereikt aan mannen die geboren zijn voor 1 januari 1976. Mannen geboren na 1 januari 1976 kunnen een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de legerdienst. 

Hoe 

U kunt het militiegetuigschrift opvragen bij de dienst burgerzaken. Vraag het tijdig aan want er is soms nog wat opzoekwerk voor nodig. 

Wij werken op afspraak
Maak u afspraak telefonisch via 03 380 16 54.

Wat meebrengen 
  • Elektronische identiteitskaart
  • Militair zakboekje of laatst ontvangen militiedocument
Prijs 

Gratis