Uittreksel uit de registers

Wat 

Dit is een bewijs dat u ingeschreven bent in de registers van Schilde.

Het uittreksel bevat een aantal identiteitsgegevens :

  • Naam en voornamen
  • Plaats en datum van geboorte
  • Rijksregisternummer
  • Burgerlijke staat
  • Nationaliteit
  • Beroep
  • Huidig adres
Voorwaarden 

U kunt een attest aanvragen voor uzelf of uw minderjarig kind. Ook een advocaat of een notaris kan een attest opvragen voor u. Iemand anders kan van u alleen een attest verkrijgen voor zover de afgifte door of krachtens de wet is voorgeschreven of toegestaan. Hij of zij dient een ondertekende en gewettigde aanvraag in met vermelding van de bepaling waarop de aanvraag is gesteund (bvb. een dagvaarding voor het gerecht op basis van artikel 702 Ger.Wetboek).

Hoe 

U vraagt het attest aan met uw E-Id. In de meeste gevallen ontvangt u onmiddellijk het attest in uw mailbox.

Prijs 

Gratis