Echtscheiding

Wat 

Echtscheiding is de ontbinding van het burgerlijk huwelijk tijdens het leven van de echtgenoten, onder de voorwaarden en in de gevallen door de wet voorzien. De wet onderscheidt verschillende vormen van echtscheiding. Naargelang het geval wordt de procedure ingezet door een advocaat of een notaris.

Procedure

Een vonnis of arrest van een in België uitgesproken echtscheiding van een in België voltrokken huwelijk wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats. Bij een in het buitenland afgesloten huwelijk wordt dit overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand in Brussel, eerste district.
Nadat de uitspraak van de echtscheiding gedaan is, stuurt de griffier een uittreksel van het vonnis of van het arrest naar de ambtenaar van de burgerlijke stand die dit overschrijft in zijn registers.

Uittreksel uit de echtscheidingsakte
Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. De ambtenaar van de burgerlijke stand waar het huwelijk heeft plaatsgevonden wordt hiervan op de hoogte gebracht door de Griffie van dezelfde rechtbank.
De echtscheiding wordt vervolgens overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.
De betrokkene of een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris...) kan zelf een afschrift van de echtscheidingsakte aanvragen. Eventueel kunt u deze documenten ook aanvragen voor uw echtgeno(o)te (vorig huwelijk), grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen.

Wij werken op afspraak
Maak uw afspraak telefonisch via 03 380 16 54.
 
Uittreksel uit de registers
Dit uittreksel met vermelding van uw burgelijke staat kunt u digitaal aanvragen via het e-loket.
Prijs 

Gratis