Gemeentelijke premie voor jubilarissen

Wat 

Een jubileum moet gevierd worden. Gemeente Schilde geeft een premie aan jubilerende echtparen, voor een priester- of kloosterjubileum en aan honderdjarigen. 

Bedrag van de toelage
Gouden jubileum (50 jaar)      125 euro
Diamanten jubileum (60 jaar)    250 euro
Briljanten jubileum (65 jaar)     300 euro
Platina jubileum (70 jaar)  300 euro
Albasten jubileum (75 jaar)   300 euro
Eiken jubileum (80 jaar)    300 euro
Viering honderdjarige 620 euro

​                                 

Voorwaarden 
  • U dient ingeschreven te staan in het bevolkingsregister van de gemeente Schilde op 1 januari van het jubileumjaar (*).

 

(*) Indien een partner in een erkende verzorgingsinstelling in of buiten Schilde woont en deze verhuis onmiddellijk volgt op het verblijfadres van de partner, volstaat het dat één persoon van het jubilerende echtpaar ingeschreven staat in het bevolkingsregister van de gemeente Schilde. 

Hoe 

Gemeente Schilde neemt zelf  contact op met de jubilarissen. Zij krijgen een aanvraagformulier.