Gemeentelijke premie voor voorhuwelijkssparen

Wat 

Gaat u huwen of wettelijk samenwonen? Doet u aan voorhuwelijkssparen bij een erkende dienst? Dan betaalt het gemeentebestuur een premie ten bedrage van 35% van het gespaarde kapitaal bij die erkende dienst. Beide partners komen in aanmerking voor deze premie indien zij aan de voorwaarden voldoen. 

Voorwaarden 

Om op deze premie aanspraak te kunnen maken bij een huwelijk:

  • moet de officiële woonplaats van de aanvrager in Schilde zijn
  • moet de aanvrager sedert ten minste drie jaar aangesloten zijn bij een erkende dienst voor voorhuwelijkssparen
  • moet de aanvrager huwen vóór zijn 30e verjaardag.

 

Om op deze premie aanspraak te kunnen maken bij wettelijk samenwonen:

  • moet de aanvrager op de datum van het wettelijk samenwonen zijn/haar officiële woonplaats hebben in Schilde
  • mag er geen verwantschap bestaan tussen de twee personen die wettelijk gaan samenwonen
  • moet de aanvrager sedert ten minste drie jaar aangesloten zijn bij een erkende dienst voor voorhuwelijkssparen
  • moet de aanvrager zijn wettelijk samenwonen registreren vóór zijn 30e verjaardag.
Hoe 

Het aanvraagformulier 'Gemeentelijke premie voor voorhuwelijkssparen' bezorgd u ingevuld aan de dienst financiën.

  • per mail aan: financien [at] schilde.be
  • per post aan: Financiën, Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde