Wettelijk samenwonen

Wat 

Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

U kunt wettelijk samenwonen met iemand als u een woning met hem of haar deelt. Dat geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners. U kunt ook wettelijk samenwonen met familieleden zoals een broer, een zus, een ouder of een kind of met iemand anders waarmee u geen seksuele relatie heeft.

Voorwaarden 

U kunt alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als u:

  • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten
  • niet gehuwd bent
  • niet wettelijk samenwoont met iemand anders.
Hoe 

U legt samen met uw partner de verklaring van wettelijke samenwoonst af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd op twee manieren:

  • in onderlinge overeenstemming door de samenwonenden
  • eenzijdig door een van de samenwonenden mits betaling van deurwaarderskosten.

U maakt hiervoor best een afspraak met de dienst burgerzaken. Zij helpen u graag op weg. Dit kan telefonisch via 03 380 16 54.

Wat meebrengen 

Let op: u contacteert eerst dienst burgerzaken voor u langskomt. 

  • de identiteitskaarten van beide samenwonenden.

Hebt u de Belgische nationaliteit en bent u geboren in België, dan zorgt de ambtenaar van de burgerlijke stand voor alle verdere documenten.

Hebt u de Belgische nationaliteit niet en/of woont u niet in België, dan moet u zelf volgende documenten meebrengen:

  • een uittreksel uit uw geboorteakte met aanduiding van de afstamming
  • een attest van ongehuwde staat
  • een uittreksel van de echtscheidingsakte als u gescheiden bent
  • een uittreksel van de overlijdensakte als u weduwe of weduwenaar bent.
Regelgeving 

artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek