Stemrecht voor EU-onderdanen (Europees Parlement)

Bent u niet-Belg en EU-onderdaan? Dan kunt u op zondag 26 mei 2019 stemmen voor het Europees Parlement. U moet wel voldoen aan onderstaande voorwaarden en zich laten registreren als kiezer. Voor de federale en Vlaamse verkiezingen kunnen enkel Belgen stemmen.

Om te kunnen stemmen voor het Europees Parlement moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

  • u hebt de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie
  • uw hoofdverblijfplaats is in een Belgische gemeente
  • u bent minstens 18 jaar oud op de dag van de verkiezingen
  • u beschikt over stemrecht
  • u bent ingeschreven op de kiezerslijst

Voor onderdanen van het Verenigd Koninkrijk
Als de Brexit afgerond is vóór 26 mei 2019 en u bent ingeschreven om te stemmen in België, dan zal uw inschrijving geannuleerd worden aangezien u niet meer voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde.

Hoe registeren?
Het registratieformulier vindt u hier. Of kom langs bij de dienst burgerzaken. Uiterste datum voor het indienen van de aanvraag: donderdag 28 februari 2019. Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt uw aanvraag en brengt u op de hoogte van de beslissing.

Registreerde u zich eerder op de kiezerslijst voor het Europees Parlement, dan moet u zich niet opnieuw registreren. Neem contact op met de dienst burgerzaken als u hierover twijfelt of als u vragen hebt.

Are you a European citizen living in Schilde and you want to vote?
Click here for more information in all European languages.