Bestrijdingsmiddelen

Gebruik alternatieve bestrijdingsmiddelen

Ongewenste dieren of planten in uw tuin bestrijden? Dat doet u beter niet met pesticiden. 

Zonder pesticiden vanaf 1 januari 2015
Vanaf 1 januari 2015 gebruiken de openbare diensten geen vervuilende pesticiden meer voor het beheer van alle parken, bermen, straten, enz. Ze schakelen dan volledig over op milieuvriendelijke bestrijdingsmethodes zoals borstelen of vegen. Het nieuwe decreet ‘Duurzaam pesticidengebruik’ bepaalt namelijk dat pesticidengebruik moet vermeden worden, om de volksgezondheid en het leefmilieu beter te beschermen. 

Ook scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven en zorginstellingen moeten vanaf 1 januari 2015 hun tuinen, speelplaatsen en parkeerterreinen zonder pesticiden onderhouden. 

Plantjes tussen tegels? Geen ramp! Zelfs met wat onkruid tussen de tegels, kan een straat proper zijn. Onkruid is een natuurlijke begroeiing en is dus nog altijd te verkiezen boven het gebruiken van pesticiden. Ook het onderhoud van het voetpad voor uw huis, moet vanaf 1 januari 2015 zonder pesticiden gebeuren. Houd u toch liever uw stoep volledig kruidvrij, borstel het dan regelmatig. Ziet u onkruid verschijnen, trek het dan gewoon uit.

Houd bij het ontwerp van uw terrein rekening met een pesticidenvrij beheer! Gaat u een tuin, terras of park aanleggen? Denk dan al in de ontwerpfase na over het onderhoud zonder pesticiden. Enkele eenvoudige richtlijnen helpen u op weg. Meer informatie vindt u op www.vmm.be/zonderisgezonder.

Pesticiden hebben invloed op drinkwater
De pesticiden die u gebruikt tegen onkruid of om bladluizen te bestrijden, vervuilen onze leefomgeving.

 • Ze dringen in de bodem en tasten het grondwater aan.
 • Ze vloeien mee met regenwater naar de riolen en in waterlopen.
 • In waterwingebieden voor drinkwater zijn specifieke zuiveringstechnieken nodig om de pesticiden te verwijderen uit het water dat bestemd is als drinkwater. Dit brengt mogelijke risico’s mee voor onze gezondheid. Ook voor de fauna en flora is dit schadelijk.

Om het drinkwater in Vlaanderen veilig te stellen, zijn er al jaren voorwaarden voor het gebruik van pesticiden in gebieden waar drinkwater gewonnen wordt uit grondwater. Die voorwaarden zijn nu verduidelijkt. Voor land- en tuinbouwactiviteiten is er de code van goede landbouwpraktijken voor gewasbeschermingsmiddelen die voorschrijft hoe pesticiden moeten worden gebruikt.

Slakken, distels en bladluizen bestrijden zonder pesticiden! 
Wordt u tijdens de zomer geplaagd door slakken in uw tuin? Er bestaan verschillende alternatieve bestrijdingsmethodes tegen deze ongewenste bezoekers:

 • Zet kippen en eenden in om de slakken op te ruimen.
 • Plant het aaltje (nematode) Phasmarhabditis hermophrodita, een natuurlijke vijand waarmee u slakken kunt bestrijden

En wat te doen tegen bladluizen?

 • Goed om weten is alvast dat overbemesting planten extra aantrekkelijk maakt voor bladluizen. Deze beestjes zijn vooral uit op jonge, groeiende plantendelen.
 • In de handel zijn natuurlijke vijanden tegen bladluizen verkrijgbaar zoals de gaasvlieg (Chrysopea carnea).
 • Een lichte aantasting kunt u ook bestrijden met een zachte zeepoplossing, of een brandnetelextract of zelfs met een krachtige waterstraal.

Een ander vaak voorkomend probleem zijn distels. De grootste boosdoener is de akkerdistel die een wortel heeft van meer dan 10 cm lang.
De enige bestrijdingsmethode hiervoor is tweemaal intensief maaien: 

 1. Tussen eind juni en begin juli wanneer de bloemknoppen nog gesloten zijn
 2. In augustus. De plant vormt in augustus en september nog een tweede keer bloemknoppen.
 3. (Het is aan te raden ook nog een keer in de winter te maaien. Preventief kunt u vermijden dat aanwaaiende zaden zich kunnen vestigen door de bodem te bedekken met boomschors of houthaksel. Dit belet ook dat zaden van distels die al in de bodem zitten, kunnen kiemen.)