Wateroverlast

Wat kunt u zelf doen?

Opvangen en hergebruiken
Opvangen en hergebruiken van hemelwater voor laagwaardige toepassingen (bijvoorbeeld toiletspoeling, tuin) zal uw drinkwaterverbruik terugschroeven.

Regenwatertank als buffer
Uw regenwatertank doet tevens dienst als buffer bij regenval.

Infiltratie
Een infiltratievoorziening zorgt voor aanvulling van het grondwater met het opgevangen regenwater en voor beperking van afvoer van regenwater langs rioleringen.

Bezoek de website www.overstromingsvoorspeller.be voor een actuele stand van zaken.