Advies over afsluiting of heraansluiting van elektriciteit, aardgas of water

Lokale adviescommissie (LAC)

Iedereen heeft recht op een minimale voorziening van gas, elektriciteit en water. Om dit te realiseren is er bij elk Vlaams OCMW een Lokale Adviescommissie (LAC). 

LAC bestaat uit vertegenwoordigers van het OCMW en van netbeheerders Fluvius en Pidpa. Zij bespreken de situatie van klanten waarvan Fluvius of Pidpa gevraagd heeft om een afsluiting. De klant mag zich komen verdedigen op de adviescommissie. Enkel als de adviescommissie haar akkoord geeft, mag de netbeheerder overgaan tot afsluiting of stopzetting van de levering van elektriciteit, gas of water. LAC behandelt ook de vragen voor de heraansluiting van de klant bij Fluvius of Pidpa.

Procedure

FLUVIUS PIDPA
 • Indien u uw facturen van Fluvius uw facturen niet correct/tijdig betaalt, wordt u per aangetekend schrijven in gebreke gesteld.
 • In deze ingebrekestelling krijgt u:
  • het voorstel om contact op te nemen met de klantendienst van Fluvius, het OCMW of een erkend schuldbemiddelaar om afspraken te maken over een betalingsplan.
  • een overzicht van de gevolgen die het niet betalen van de factuur zal hebben: plaatsing van een budgetmeter of stopzetting van het leveringscontract.
 • Fluvius brengt uw dossier op de LAC.
 • Het OCMW nodigt u schriftelijk uit om uw dossier te komen verdedigen op de LAC. 
 • Indien u uw facturen van Pidpa niet correct/tijdig betaald, krijgt u van Pidpa minstens twee herinneringsbrieven.
 • Als de betaalachterstand blijft aanhouden, start Pidpa een minnelijke invorderingsprocedure (minimaal één huisbezoek).
 • Indien ook deze procedure niet slaagt, vraagt Pidpa aan de LAC akkoord voor afsluiting.
 • Het OCMW nodigt u schriftelijk uit om uw dossier te komen verdedigen op de LAC.
Uitzondering:
Tijdens de winterperiode mag Fluvius de levering van gas niet stopzetten om te vermijden dat woningen zonder verwarming vallen. Deze periode loopt van 1 december tot 1 maart en kan verlengd worden afhankelijk van de weersomstandigheden.