Budgetmeter

Wat is een budgetmeter?

Een budgetmeter is een elektriciteits- of aardgasmeter waarbij u op voorhand betaalt voor de elektriciteit of het aardgas dat u verbruikt.

Indien uw leverancier van elektriciteit of gas uw contract opzegt omwille van openstaande schulden, en u na twee maanden geen nieuwe leverancier hebt, wordt uw netbeheerder (= Fluvius) uw leverancier. U krijgt dan de kans om uw schulden af te betalen via een afbetalingsplan met het OCMW, een erkend schuldbemiddelaar of met Fluvius zelf. Als dit afbetalingsplan niet wordt opgevolgd, zal Fluvius een budgetmeter komen plaatsen. Dit wordt niet zomaar gedaan maar wordt besproken op de Lokale Adviescommissie

U kunt de plaatsing van een budgetmeter niet weigeren.

 

Werking van de budgetmeter

 • Wanneer de budgetmeter geplaatst wordt, krijgt u een budgetmeterkaart, een handleiding en een lijst met de dichtstbijzijnde oplaadpunten. Als u zowel een elektriciteits- als een aardgasbudgetmeter heeft, krijgt u voor allebei een aparte kaart.
 • U laadt een bepaald bedrag op uw budgetmeterkaart (zoals een prepaidkaart). Klik hier om een oplaadpunt te vinden in uw buurt dat open is op het moment dat u het wenst. 
 • De oplaadkaart stopt u in uw budgetmeter. U kunt elektriciteit en/of gas gebruiken totdat het bedrag op uw kaart op is. Indien u niet gaat herladen, valt u terug op een noodkrediet. 
 • Tijdens de winterperiode (1 december tot 1 maart) zijn er voorwaarden voor een minimale levering van gas en elektriciteit. Contacteer het OCMW voor meer informatie.  

Meer informatie over de budgetmeter vindt u terug op de website van Fluvius.

 

Minimale levering elektriciteit

 • Is uw hulpkrediet opgebruikt? En u laadt uw betaalkaart voor de budgetmeter niet opnieuw op? Dan valt u nog niet zonder stroom. 
 • U blijft altijd recht hebben op een minimumlevering van elektriciteit.
 • Ook deze minimumlevering dient u te betalen. 
 • De stroombegrenzer in de budgetmeter zal er voor zorgen dat de geleverde elektriciteit slechts 10 ampère is. Aan een spanning van 230 volt levert dat een bruikbaar vermogen op van 2300 Watt.
 • Hiermee kunt u zich behelpen, maar veel toestellen tegelijk laten werken is onmogelijk.

 

Minimale levering aardgas

U kunt gratis aardgas aanvragen wanneer uw budgetmeterkaart voor aardgas (gele kaart) is opgebruikt en u niet de financiële middelen heeft om deze aan te vullen.

Hoe?

 1. U maakt een afspraak met de sociale dienst.
 2. U brengt volgende documenten mee:
  1. Uw identiteitskaart
  2. Uw budgetmeterkaart aardgas (gele kaart)
  3. Een bewijs van inkomsten van alle gezinsleden (loonfiches, attesten van uitkering, rekeninguittreksel, ...)
  4. Een bewijs van de vaste kosten (facturen verzekeringen, huur, water, elektriciteit, internet, ...)
 3. Bent u in schuldbemiddeling? Breng dan ook de contactgegevens van uw schuldbemiddelaar mee.
 4. U heeft een gesprek met de maatschappelijk werker. 
 5. De maatschappelijk werker onderzoekt of u recht heeft op gratis aardgas.
 6. Na het onderzoek krijgt u een brief van het OCMW. Daarin staat of u gratis aardgas krijgt of niet.