Huurwaarborg

Wat

Indien u niet over voldoende geld beschikt om de huurwaarborg te betalen, kan het Sociaal Huis hierin tussenkomen. 

  • Meestal krijgt u een bankgarantie. Dit is geld dat u moet terugbetalen aan het Sociaal Huis. Het bedrag bedraagt maximaal drie maanden huur.
  • Uitzonderlijk kan het Sociaal Huis geld vastzetten op een geblokkeerde rekening bij een bank naar keuze, wanneer de eigenaar geen papieren waarborg aanvaardt.

Hoe

Om een aanvraag te doen voor tussenkomsten in de huurwaarborg, komt u naar het Sociaal Huis en neemt u het volgende mee:

  • Huurcontract
  • Naam, adres en contactgegevens van de eigenaar
  • Bedrag van de huurwaarborg.

Tijdens het gesprek is het mogelijk dat er naar extra documenten wordt gevraagd.