Verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds

Het Sociaal Verwarmingsfonds biedt steun aan mensen die hun verwarmingsfactuur moeilijk kunnen betalen. 

Voor wie?

Het bedrag van de premie hangt af van de brandstofsoort, de prijs en de categorie waartoe u behoort. 
 

Deze brandstoffen worden terugbetaald:

  • stookolie (mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis)
  • verwarmingspetroleum (type c) aan de pomp
  • bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheden (in een propaangastank)

Er is een maximumtoelage per gezin. Contacteer de sociale dienst om uw dossier te bespreken.
 

Hoe?

Maak binnen de 60 dagen na levering een afspraak bij de sociale dienst van het Sociaal Huis en breng deze documenten mee:

  • identiteitskaart
  • leveringsfactuur of leveringsbon
  • bij appartementsblok: een attest van de eigenaar/beheerder dat vermeldt over hoeveel appartementen de stookolie verdeeld wordt
  • voor categorie 3: een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar