Installatiepremie

Wat

Een installatiepremie wordt toegekend wanneer u een woning gevonden heeft en dakloos bent geweest voor u deze woning betrekt. De premie dient om meubels en huisraad aan te kopen zodat u de woning kunt inrichten.
 

Voorwaarden

U hebt recht op een installatiepremie indien u aan de volgende drie voorwaardoen voldoet:

  1. U ontvangt een (aanvullend) leefloon of een ander vervangingsinkomen van de sociale zekerheid zoals een werkloosheidsvergoeding of een invaliditeitsuitkering. Als u werkt, moet uw inkomen lager zijn dan het leefloon vermeerderd met 10%.
  2. U hebt een woning gevonden (U bent dus niet langer dakloos).
    1. dakloos zijn = u woont op straat, in een kraakpand, in een opvangtehuis, bij iemand die u voorlopig opvangt, in de gevangenis, in een gemeenschap voor daklozen.
    2. een  woning  vinden =  een  kamer  of een  appartement  huren  of  mogen  gebruiken  als hoofdverblijfplaats, waarin u alleen woont of samen met personen die u vrij heeft gekozen).
  3. U heeft nog nooit een installatiepremie ontvangen.

Hoe

Contacteer het Sociaal Huis voor meer informatie.