Dringende medische zorgen voor mensen zonder wettig verblijf

Wat?

Het Sociaal Huis kan financieel tussenkomen in de medische kosten van een persoon die illegaal in België verblijft. Deze financiële hulp wordt niet rechtstreeks aan de persoon uitgekeerd, maar wel aan de arts, het ziekenhuis, de apotheker, ...  Deze vorm van hulp is de enige vorm van maatschappelijke dienstverlening waarop personen die illegaal in België verblijven recht hebben.

Uitzonderingen:

  • Gezinnen met minderjarige kinderen die illegaal in het land verblijven, kunnen ook in aanmerking komen voor huisvesting in een opvangcentrum.
  • Het Sociaal Huis kan beslissen om andere bijstand te verlenen (huisvesting, voeding, kleding, ...). Deze is echter niet verplicht.
     

Wanneer?

  • Bij een ongeval 
  • Ten gevolge van een ziekte
  • Bij een medisch onderzoek
  • Bij een kinesitherapiebehandeling
  • Bij een bezoek aan de huisarts

De arts bepaalt de dringende noodzakelijkheid van de medische hulpverlening. Niet de patiënt of het Sociaal Huis. De arts levert een attest dringende medische zorgen af aan zijn patiënt.