Hulp bij farmaceutische en (para-)medische kosten

U kunt financiële hulp vragen aan het OCMW indien u regelmatig of tijdelijk moeite heeft uw farmaceutische, medische of paramedische kosten te betalen. 

Stappen

  1. U meldt u vóór de zorgverstrekking gebeurd is. Indien dit medisch niet mogelijk is, bijvoorbeeld na een ernstig ongeval, dan kan de sociale dienst van het ziekenhuis in uw naam de nodige stappen zetten. Bezorg hen dan alle nodige informatie. 
  2. U dient een steunaanvraag in door u persoonlijk aan te melden bij het OCMW. Bent u in een verpleeginstelling? Dan gebeurt dit via de sociale dienst van de verpleeginstelling. Zij bezorgen een door de hulpvrager ondertekende steunaanvraag aan het OCMW
  3. Het OCMW voert een sociaal onderzoek uit en stelt een sociaal verslag op om vast te stellen of u behoeftig bent.

Voorwaarden specifiek aan de verblijfplaats 

  • Unieburgers: u bent uitgesloten van medische zorg gedurende de eerste drie maanden na de aflevering van bijlage 19.
  • Mensen zonder wettig verblijf: u moet een attest van 'dringende medische hulp' voorleggen.

 

Voorbeelden van kosten
Geneesmiddelen Verstrekkingen door artsen,
tandartsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners
Persoonlijk aandeel voor de ligdagprijs bij ziekenhuisopname Revalidatie, kinesitherapie of logopedie
Palliatieve verzorging door een multidisciplinair team Tandzorg
Aankoop van een bril of lenzen