Arbeidstrajectbegeleiding

Wat

Arbeidstrajectbegeleiding helpt u op weg naar een job.

  1. Het peilt naar uw wensen, motivatie en vaardigheden
  2. Er wordt een algemeen profiel opgemaakt
  3. Er wordt actief meegezocht naar een gepaste tewerkstelling. Dit kan een job zijn op de gewone arbeidsmarkt of een tewerkstelling in het kader van TWE (tijdelijke tewerkstelling). 
  4. Indien nodig wordt er voorafgaand gezocht naar een geschikte opleiding.

De arbeidstrajectbegeleider kan ook hulp bieden bij het solliciteren, informatie geven over beroepsopleidingen, of uitleg geven over de werking van VDAB en specifieke tewerkstellingsmaatregelen.

Hoe

Maak een afspraak met de sociale dienst van het Sociaal Huis.