Stedenband

Het gemeentebestuur wil graag een stedenband opstarten met een partnerstad/gemeente in het Zuiden.

De werkgroep heeft enkele mogelijke samenwerkingspistes beschreven. Zo gauw er een kandidaat gekozen wordt zal de focus van de stedenband hier op liggen.  

Doelgroepenbeleid

Het gemeentebestuur gaat voor een gericht doelgroepenbeleid

 • Jeugdwerk
 • Jongerenhuis
 • Vakantiewerking
   

Sport

 • Het gemeentebestuur voert een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie.
 • Het gemeentebestuur optimaliseert de sportinfrastructuur.
 • Sportkampen voor jeugd
   

Welzijn en gezondheid

Het gemeentebestuur streeft het welzijn en de gezondheid van elke inwoner in elke levensfase na en heeft ook oog voor het welzijn in het Zuiden.

 • Gezondheid en welzijnspromotie
 • Gezinsvriendelijke gemeente (opvang versus speelaanbod)
 • Preventieve gezinsondersteuning  (opvoedingspunt/huis van het kind)
 • Onderwijsbeleid
   

Mobiliteit

Het gemeentebestuur draagt blijvend zorg voor een kwaliteitsvolle invulling van haar taken. Het gemeentebestuur zet haar werking aangaande mobiliteit voort.

 • Parkeerbeleid
 • Verkeersveiligheid- en leefbaarheid
 • Preventie en educatie mobiliteitsbeleid
 • Openbaar vervoer

Naast de ambitie van het uitwerken van  een stedenband heeft het gemeentebestuur reeds het engagement aangegaan sinds 18 november 2014 om zich aan te sluiten bij het Bondgenootschap voor de Vrede van San José de Apartado in Colombia op initiatief van Amnesty International. De gemeenten Herselt, Laakdal, Nijlen en Westerlo, de federatie van parochies van Herselt, Hulshout en Westerlo alsook de Provincie Antwerpen maken deel uit van dit bondgenootschap.