Parkeerkaart voor personen met een handicap

Wat

Personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Deze parkeerkaart geeft u het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen en in de blauwe zone. Deze parkeerplaatsen zijn vaak vlakbij belangrijke bestemmingen gelegen, zoals aan de ingang van een complex of in het stadscentrum.

Tenzij het anders vermeld is op de parkeerkaart, blijft deze kaart onbeperkt geldig. Het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Ze mag alleen worden gebruikt als de persoon voor wie de kaart bestemd is, het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt.

Waar

 • In België mag u:
  • parkeren op plaatsen voorbehouden aan personen met een handicap. U herkent deze plaatsen:
   • aan het verkeersbord
   • meestal (maar niet altijd) aan het symbool op de grond.
  • Parkeren op plaatsen waar parkeren in de tijd beperkt is (blauwe zones).
  • In de meeste gemeenten mag u gratis parkeren op plaatsen waar parkeermeters staan.
 • In de andere landen van de Europese Unie:
  • Uw kaart geeft u recht op de voordelen die in dat land gelden. Vraag informatie aan de ambassade voor u vertrekt.
 • In de niet-Europese landen:
  • Vraag informatie aan de ambassade voor u vertrekt.
    

Hoe aanvragen

 1. U logt in op myhandicap.belgium.be.
 2. U vult de vragenlijst in.
 3. U geeft de naam van uw behandelend arts op. Heeft uw arts geen recente informatie over uw medische situatie, dan maakt u best eerst een afspraak met uw arts. 
   

Hulp nodig bij vragenlijst

 • U kunt terecht bij de dienst thuiszorg van het Sociaal Huis. Zij helpen u met het invullen van de vragenlijst. 
  • Maak een afspraak met de dienst thuiszorg.
  • Breng volgende documenten, gegevens mee:
   • Uw identiteitskaart
   • Uw bankrekeningnummer
   • De naam van uw behandelend arts
 • U kunt eveneens terecht bij de Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een handicap: