Actieprogramma onbebouwde percelen

Wat

De realisatie van extra sociale woningen is één van de belangrijke onderdelen van de bestuursnota van Schilde. De gemeente is daarbij verplicht om te onderzoeken of zulke woningen eventueel gerealiseerd kunnen worden op één of meerdere van haar eigen gronden of op gronden in eigendom van andere Vlaamse overheden.
 
In uitvoering van het Decreet Grond en Pandenbeleid (DGPB) wordt volgende opgelegd: 
  • aan de gemeenten en steden: een bindend sociaal objectief (BSO) om een aantal sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels te realiseren in de periode 2009-2025 
  • een activeringsplicht van gronden in eigendom van Vlaamse publieke en semipublieke overheden
     
Het actieprogramma geeft een overzicht weer van de stand van zaken ter realisatie van het bindend sociaal objectief. Er wordt daarnaast toegelicht op welke manier het BSO zal gerealiseerd worden, door de geplande projecten weer te geven. In het actieprogramma wordt het aantal sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels besproken.
 
Er wordt een toelichting gegeven over de wijze waarop de gemeente gekomen is tot een register onbebouwde percelen met de bouwgronden in eigendom van Vlaamse publieke en semipublieke overheden. Daarbij wordt er een overzicht van deze gronden geboden.
 
Het besluit van het actieprogramma geeft aan welke acties de lokale overheid zal ondernemen om via de verplichte inzet van Vlaamse publieke en eventueel semipublieke gronden tijdig het BSO te realiseren.