Kadasterplannen

Sinds januari 2013 kunt u gratis het kadastraal plan online raadplegen via de toepassing CadGis Viewer van de Federale Overheidsdienst Financiën. U kunt het plan opzoeken via straatnaam en huisnummer en indien gewenst ook het kadastraal plan afdrukken. Via deze link vindt u een handleiding van de CadGis Viewer. 

Eigenaarsgegevens zijn beschermd door de wet op de privacy. Hiervoor kunt u niet bij de gemeente terecht, maar enkel bij het Kadaster. Ook kopieën of uittreksels van gedetailleerde kadastrale gegevens kunt u alleen opvragen bij het Kadaster.