Stedenbouwkundige verordeningen en reglementen

Wat

Stedenbouwkundige verordeningen zijn voorschriften die gelden op het hele grondgebied van de overheid die de verordening afvaardigt.

Verordeningen die in het hele Vlaamse gewest gelden:

  • verordening hemelwaterputtenDeze stedenbouwkundige verordening legt elke (ver)bouwer een aantal maatregelen op om te voorkomen dat regenwater onmiddellijk in de riolering terechtkomt en op die manier wateroverlast kan vermeden worden.
  • verordening weekendverblijven: Normen die gelden voor gebieden met weekendverblijven.
  • verordening toegankelijkheidDeze verordening geldt bij nieuwbouw, verbouwingen of uitbreidingen van gebouwen die publiek toegankelijk zijn (denken we aan kantoren, winkels, banken, overheidsgebouwen). De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat iedereen het gebouw kan betreden. Dus ook rolstoelgebruikers, mensen met een kinderwagen, slechtzienden, grotere personen, mensen met een ledemaat in het gips,... . 
    Let op: 
    U moet als bouwheer zelf voor het toegankelijksheidsadvies van uw project zorgen. U doet dit voordat u de bouwaanvraag indient. Het advies vraagt u (verplicht) aan bij ATO vzw (Adviesbureau Toegankelijke Omgeving). Voeg dit advies toe aan uw bouwaanvraag.
  • verordening wegen voor voetgangersverkeer: Aanleggen of aanpassen van wegen voor voetgangers.
     

Daarnaast zijn er nog gemeentelijke verordeningen en reglementen die specifiek in Schilde gelden:
het reglement schotelantennes, reglement op het inbuizen van baangrachten en het reglement op reclame (reclameverordening).