Stedenbouwkundige inlichtingen/uittreksel

Wat 

Als een perceel grond van eigenaar wisselt, vraagt de notaris (of soms de vastgoedmakelaar) stedenbouwkundige inlichtingen over het perceel op bij de dienst ruimte. Daarin staat allerlei nuttige informatie voor de koper, zoals

Hoe 

Vraag de stedenbouwkundige inlichtingen aan via ruimtelijke.ordening [at] schilde.be (subject: Aanvraag%20stedenbouwkundige%20inlichtingen) .
Houd rekening met een behandelingstermijn van dertig dagen. (Dit is een streefdatum, een termijn van orde. Er staat geen sanctie op het niet halen van deze termijnen.) 

Prijs 

Voor een uittreksel uit het plannenregister: 30 euro
Voor een uittreksel uit het vergunningenregister: 30 euro
Voor de vastgoedinformatie (notarisbrief): 30 euro