Zorgwonen

Wat 

‘Meer-generatie-wonen’, waarbij grootouders, ouders en kinderen onder een dak woonden,  kwam vroeger erg vaak voor. In de loop van de jaren evolueerde dit naar ‘eengezinswonen’ (ouders met hun kinderen). In de regelgeving werd meer en meer rekening gehouden met deze nieuwere samenlevingsvorm.  Toch kunnen  gezinnen nog altijd kiezen om zorgbehoevenden in huis te nemen. Dit heet ‘zorgwonen’ en moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden 

Zorgbehoevende

 • Maximaal twee zorgbehoevende personen (personen van 65 jaar of ouder, personen met een handicap, personen die in aanmerking komen voor een vergoeding van de Vlaamse zorgverzekering of personen met een nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven)
 • De zorgbehoevende hoeft geen familie te zijn
   

Woongelegenheid

 • In de woning wordt één kleinere (ondergeschikte) wooneenheid gecreëerd
 • Ondergeschikte woongelegenheid vormt één fysiek geheel met de rest van de woning
 • Ondergeschikte woongelegenheid neemt hoogstens 1/3 van het totale bouwvolume in
 • De zorgbehoevende personen kunnen zowel in de hoofdwoning als in de ondergeschikte woning wonen
 • De hoofdwoning en de ondergeschikte woning zijn eigendom van dezelfde eigenaar(s)
Hoe 

Vergunning of melding
Wanneer u één of twee zorgbehoevenden in huis neemt, kunt u te maken hebben met één van de volgende situaties:

 1. U past de woning niet aan.
  U moet het zorgwonen melden via het omgevingsloket.
   
 2. U past de woning aan. U blijft daarbij binnen het bestaande bouwvolume en er worden geen  constructieve werken uitgevoerd. (Voorbeeld: plaatsen traplift)
  U moet het zorgwonen melden via het omgevingsloket.
   
 3. U verbouwt de woning. U blijft daarbij binnen het bestaande bouwvolume, maar worden constructieve werken uitgevoerd. (Voorbeeld: maken van een deuropening in een binnenmuur)
  U moet het zorgwonen en de stedenbouwkundige handelingen melden via het omgevingsloket.
   
 4. U plant een uitbreiding van de woning.
  U moet het zorgwonen melden via het omgevingsloket. Daar bovenop dient u een aanvraag in voor een omgevingsvergunning via het omgevingsloket.

Inschrijving in het bevolkingsregister
Alle inwoners moeten in het bevolkingsregister worden opgenomen. In het geval van zorgwonen is daarvoor een speciale code voorzien. Hierdoor kunnen de bewoners van de ondergeschikte wooneenheid als afzonderlijk gezin worden ingeschreven, zonder dat een bijkomend huisnummer moet worden voorzien. Door deze speciale code behoudt de zorgbehoevende dus het statuut van apart gezin en verandert er niets aan de eventuele sociale uitkeringen en/of premies.

Wat als de zorgsituatie stopt?
Als een bestaande zorgwoning na het beëindigen van de zorgsituatie terug aangewend wordt voor het huisvesten van 1 gezin, dan moet ook dit worden gemeld. Als een bestaande zorgwoning na het beëindigen van de zorgsituatie aangewend zal worden voor de huisvesting van meerdere gezinnen of alleenstaanden, dan is hiervoor een omgevingsvergunning nodig. Door lokale regelgeving (beperkingen in stedenbouwkundige voorschriften), is dat niet altijd mogelijk. Vraag raad bij de dienst grondgebiedszaken.

Premies
Er zijn geen premies verbonden aan zorgwonen, maar misschien kunt u wel premies krijgen voor de verbouwingen (renovatie-, verbeterings- en/of aanpassingspremies). Meer informatie over de gemeentelijke premie voor levenslang en aanpasbaar wonen vindt u hier. Contacteer het Wooninfopunt voor meer informatie over de renovatie-, verbeterings- en/of aanpassingspremies: 0491 71 91 31 of wooninfopunt [at] igean.be.