Planologisch attest

Wat 

Is uw bedrijf zonevreemd en wilt u weten wat de toekomstmogelijkheden zijn? In dat geval kunt u als eigenaar een planologisch attest aanvragen. Met de aanvraag van dit attest informeert u bij de overheid of zij een planwijziging overwegen. 
Het attest spreekt zich uit over het behoud en de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf. Daaraan gekoppeld maakt het attest ook duidelijk of er een planwijziging wordt opgestart of niet.

Voorwaarden 

U bent eigenaar van een zonevreemd bedrijf. Op de website van Ruimte Vlaanderen vindt u de voorwaarden. 

Hoe 
  • Aanvragen moeten ingediend worden bij de dienst ruimte. Zij onderzoekt de ontvankelijkheid en de volledigheid. 
  • Aanvragen moeten verplicht opgesteld zijn onder verantwoordelijkheid van een geregistreerd ruimtelijk planner.
  • Het aanvraagformulier vindt u hier