Stedenbouwkundig attest

Wat 

Mondelinge stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde. Wilt u de inlichtingen over het perceel dat u interesseert op papier bevestigd zien, dan kunt u een stedenbouwkundig attest aanvragen.

Dit attest vraagt u (voordat u een bouwaanvraag indient) aan om zeker te weten of uw project vergunbaar is of niet. 

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen hebt u geen architect nodig. U hoeft ook nog geen eigenaar te zijn van het goed.

Hoe 
  • Het attest wordt opgemaakt op basis van een schetsontwerp. Zo kan u zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel. 
  • Dien uw aanvraag in (tegen ontvangstbewijs) bij de dienst ruimte, of stuur het aangetekend op t.a.v. het college van burgemeester en schepenen. 
  • U bezorgt de aanvraag in tweevoud. Op het aanvraagformulier staat welke zaken je moet bijvoegen.