Toelage mantelzorg

Neemt u als gezin of als individu uw bejaarde ouder(s) en/of grootouder(s) op? Dan kunt u in aanmerking komen voor een toelage.

De bejaarde is:

  • Minstens 65 jaar
  • Hulpbehoevend
  • Woonachtig op hetzelfde adres
  • Mindervermogend (vraag hiervoor naar het maximum jaarlijks inkomen bij uw aanvraag)

U moet bij uw aanvraag de volgende documenten voorleggen: