Openbaar onderzoek

Gedurende de termijn van het openbare onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit conform artikel 26 van het besluit omgevingsvergunning. U kunt dit op volgende manieren indienen:

  • schriftelijk per aangetekende zending
  • schriftelijk tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis
  • via het omgevingsloket

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning

Adres: Parklaan 55
Aanvrager / exploitant: Van Ostade Brigitte
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het regulariseren van een carport, het slopen van een bijgebouw en het bouwen van een nieuw bijgebouw
Omgevingsloketnummer: OMV_2021010186
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 21 februari 2021 tot en met 22 maart 2021

 

Adres: Waterlaatstraat 72
Aanvrager / exploitant: Heeman Projects bv.
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het verbouwen en renoveren van een bestaande ééngezinswoning en het bouwen van een bijgebouw
Omgevingsloketnummer: OMV_2021003929
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 8 februari 2021 tot en met 19 maart 2021

 

Adres: De Pont 22
Aanvrager / exploitant: Boulet, Meeuws, Peeters
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het renoveren van de Ponthoeve en het bouwen van een eengezinswoning
Omgevingsloketnummer: OMV_2020151078
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 4 februari 2021 tot en met 5 maart 2021

 

Adres: Wijnegemsteenweg 75 en 75A
Aanvrager / exploitant: Teunissen Christian
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het plaatsen van een hoogspanningscabine
Omgevingsloketnummer: OMV_2020170895
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 5 februari 2021 tot en met 6 maart 2021

 

Adres: Wijnegemsteenweg 193
Aanvrager / exploitant: De Vogelzang bvba
Aanvraag voor: IIOA
Onderwerp: een grondwaterwinning met een maximaal jaardebiet van 2000 m³
Omgevingsloketnummer: OMV_2020176086
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 8 februari 2021 tot en met 9 maart 2021

 

Adres: Beemdenlaan 4
Aanvrager / exploitant: Schepens Gustave
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het regulariseren van een veranda en een bijgebouw in de tuin
Omgevingsloketnummer: OMV_2021003748
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 11 februari 2021 tot en met 12 maart 2021

 

Adres: De Dreef van Hertebos 32
Aanvrager / exploitant: Van den Langenbergh
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning
Omgevingsloketnummer: OMV_2020173838
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 7 februari 2021 tot en met 8 maart 2021

 

Adres: Grote Beemd 36
Aanvrager / exploitant: WP-Invest bvba
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het bouwen van een chalet
Omgevingsloketnummer: OMV_2020175215
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 4 februari 2021 tot en met 5 maart 2021

 

Adres: Karel Werrebroecklei 30
Aanvrager / exploitant: Mattheeusen - Pauwels
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het verbouwen van een bestaande ééngezinswoning, het slopen van bijgebouwen en het regulariseren van een tuinberging achter de bestaande garage
Omgevingsloketnummer: OMV_2020160912
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 31 januari 2021 tot en met 1 maart 2021

 

Adres: Liersebaan 53
Aanvrager / exploitant: Keppens Demitri
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van een bestaande ééngezinswoning
Omgevingsloketnummer: OMV_2020179618
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 31 januari 2021 tot en met 1 maart 2021

 

Adres: Tulpenlaan 32
Aanvrager / exploitant: Verhulst Maxime
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het uitbreiden van een bestaande ééngezinswoning, het aanleggen van een openlucht zwembad en aanpassen verhardingen en het regulariseren van een bijgebouw
Omgevingsloketnummer: OMV_2020174248
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 31 januari 2021 tot en met 1 maart 2021

 

Adres: De Dreef van Hertebos 24
Aanvrager / exploitant: Rau Tommy
Aanvraag voor: stedenbouwkundige handelingen
Onderwerp: het verbouwen van een vrijstaande ééngezinswoning in twee halfopen ééngezinswoningen
Omgevingsloketnummer: OMV_2020147850
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 31 januari 2021 tot en met 1 maart t2021

 

Adres: Den Aard zn
Aanvrager / exploitant: Heyen Alessandro
Aanvraag voor: nieuwe verkaveling
Onderwerp: verdelen in 2 loten
Omgevingsloketnummer: OMV_2020163237
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 24 januari 2021 tot en met 22 februari 2021

 

Adres: De Nachtegaal 63
Aanvrager / exploitant: Michielsen Jean Pierre
Aanvraag voor: nieuwe verkaveling
Onderwerp: het verkavelen van 1 lot
Omgevingsloketnummer: OMV_2020156954
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 24 januari 2021 tot en met 22 februari 2021

 

Adres: Molenstraat 130
Aanvrager / exploitant: Verlegh Jordy
Aanvraag voor: stedebouwkundige handelingen
Onderwerp: het bouwen van een ééngezinswoning
Omgevingsloketnummer: OMV_2020175973
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 18 januari 2021 tot en met 16 februari 2021

 

Adres: Maretak 37
Aanvrager / exploitant: Veeckmans Magali
Aanvraag voor: stedebouwkundige handelingen
Onderwerp: het aanleggen van een openlucht zwembad met terras, het bouwen van een bijgebouw en het afbreken van de bestaande bijgebouwen
Omgevingsloketnummer: OMV_2020175073
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 18 januari 2021 tot en met 16 februari 2021

 

Adres: Begonialaan 4
Aanvrager / exploitant: Nuyens Astrid
Aanvraag voor: stedebouwkundige handelingen
Onderwerp: het bouwen van een vrijstaand bijgebouw
Omgevingsloketnummer: OMV_2020170376
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 14 januari 2021 tot en met 12 februari 2021

 

Adres: Breeveld 8
Aanvrager / exploitant: Heyse Serge
Aanvraag voor: stedebouwkundige handelingen
Onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning, het afbreken van een bijgebouw en het plaatsen van een tijdelijke woonunit
Omgevingsloketnummer: OMV_2020164880
Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
Termijn onderzoek:  van 14 januari 2021 tot en met 12 februari 2021