Wanneer een openbaar onderzoek?

Wat

Tijdens de aanvraagprocedure voor een omgevingsvergunning wordt er in sommige gevallen een openbaar onderzoek gehouden. Inwoners kunnen de aanvraag dan inkijken en er eventueel bezwaar tegen indienen.

Een openbaar onderzoek duurt 30 dagen en wordt bekendgemaakt door:

 • aanplakking van een gele affiche op de plaats van de aanvraag
 • publicatie op de gemeentelijke website
 • in voorkomend geval, aanschrijving van de aanpalende eigenaars
 • in voorkomend geval, publicatie in dag- of weekblad
 • in voorkomend geval, een informatievergadering.
   

Welke aanvragen

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd bij onder andere:

 • een afwijking van een gemeentelijk of provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, het bijzonder plan van aanleg of de niet-vervallen verkaveling
 • gebouwen en constructies met een oppervlakte van meer dan 500m² of een bruto volume van meer dan 3000 m³ (uitgezonderd industriegebied)
 • reliëfwijzingen, ontbossen, aanleggen van recreatieve terreinen met een oppervlakte van meer dan 1000 m²
 • vergunningsaanvragen voor zonevreemde woningen
 • werken en handelingen aan of palend aan een beschermd monument of dorpsgezicht
 • MER-plichtige werken (milieu-effectrapportering)
 • in sommige gevallen het verkavelen van gronden of voor de bijstelling van een dergelijke omgevingsvergunning
 • exploitatie van een klasse I-ingedeelde inrichting of activiteit
 • ...

De volledige lijst vindt u in het omgevingsvergunningenbesluit.