Wat is een omgevingsvergunning?

De omgevingsvergunning treedt in op 1 januari 2018 voor alle niveaus (Vlaanderen, provincies, steden en gemeenten). De omgevingsvergunning vervangt en verenigt:

  • de stedenbouwkundige vergunning
  • verkavelingsvergunning
  • de milieuvergunning

Voor onbepaalde duur, maar onder bepaalde voorwaarden

De omgevingsvergunning is geldig voor onbepaalde duur. Zo kan de vergunninghouder bedrijfsinvesteringen doen zonder rekening te moeten houden met de vervaldatum van zijn vergunning. Toch blijft de inspraak van de bevolking en de bescherming van mens en milieu gewaarborgd. Zo zal de overheid de milieuvoorwaarden van bepaalde bedrijven evalueren en krijgen burgers, adviesinstanties en vergunningverlenende overheden ook mogelijkheden om de milieuvoorwaarden te laten aanpassen. Ook het voorwerp en de duur van de vergunning kunnen opnieuw bekeken worden.

Doel

De stedenbouwkundige en de milieuaspecten van een project kunnen tegelijkertijd beoordeeld worden.

  1. U dient uw aanvraag in bij één loket.
  2. Er is één openbaar onderzoek.
  3. Er is één adviesronde.

Bijvoorbeeld:

U heeft voor de realisatie van een project volgende nodig:

  • een vergunning voor de stedenbouwkundige handelingen
  • een vergunning voor de exploitatie van de activiteiten

Indien deze twee aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dan bent u verplicht om beide aspecten in één aanvraag in te dienen.