Drie bevoegde niveaus

 1. De Vlaamse Regering
  • bevoegd voor aanvragen die door hun strategisch belang op een lijst met Vlaamse projecten staan
  • bevoegd voor aanvragen die zich in meerdere provincies bevinden.
 2. De provincie Antwerpen
  • bevoegd voor aanvragen die door van hun bovenlokale belang of impact op de omgeving op de lijst met provinciale projecten worden vermeld
  • bevoegd voor aanvragen die zich in meerdere gemeenten bevinden
  • bevoegd voor aanvragen die een ingedeelde inrichting of activiteit betreffen die in de eerste klasse is ingedeeld volgens de VLAREM-indelingslijst.
 3. Het college van burgemeester en schepenen
  • bevoegd voor alle andere omgevingsvergunningsaanvragen.