Gemeentelijke premie voor levenslang en aanpasbaar wonen

Wat 

Deze gemeentelijke premie biedt mensen de mogelijkheid om aanpassingen door te voeren aan hun woning (gelegen op het grondgebied van de gemeente Schilde), zodat zij zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. 

Vraag de premie aan na de werken.

Voorwaarden 

Voor wie

 • U bent zelf minstens 65 jaar of erkend als persoon met een handicap door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of door het Vlaams agentschap voor Personen met een Handicap
 • Iemand woont in bij u en is minstens 65 jaar of heeft een handicap, erkend door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of door het Vlaams agentschap voor Personen met een Handicap

 

Bijkomende voorwaarden

 • U bent eigenaar of verhuurder van de woning.
 • De aan te passen woning is gelegen in de gemeente Schilde maar serviceflats of onverbeterbare woningen (krotwoningen) komen niet in aanmerking.
 • Uw jaarlijks netto belastbaar gezinsinkomen ligt niet hoger dan 29 030 euro. Dit bedrag wordt verhoogd met 1 510 euro per persoon ten laste.
 • De aanpassingen aan de woning hebben tot doel 65-plussers of personen met een handicap zo lang mogelijk veilig en comfortabel in de vertrouwde omgeving te laten wonen.

 

Indien de aanvrager de eigenaar-verhuurder betreft, mogen tijdens de laatste twee jaar van de huurtermijn geen aanvragen meer ingediend worden.

 

De aanpassingswerken

Er zijn twee onderdelen van werken die in aanmerking komen:

1e technische installaties en hulpmiddelen:

 • het maken van een badkamer (met minstens een douche en een wastafel) die aangepast is aan de noden van persoon met een handicap of oudere. Een premie voor een tweede badkamer kan alleen gesubsidieerd worden als ze zich bevindt op een andere woonverdieping dan de eerste badkamer
 • het plaatsen van een toilet en zo nodig een tweede toilet op een andere woonverdieping dan het eerste toilet
 • het installeren van een verticale lift, stoellift, plateaulift voor rolstoelgebruikers
 • het aanbrengen van elektro-mechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen in de woning voor zover het elementen zijn die vast verankerd zijn aan het gebouw
 • het aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen
 • het automatiseren van de bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken
 • communicatie-, signalisatie- en alarmsystemen.

 

2e verbouwingswerkzaamheden met het oog op het creëren van voldoende ruimte en veilig beloopbare vloeren en trappen in de woning:

 • het toegankelijk maken van de woning door het aanbrengen van hellende vlakken, het verbreden van de toegangsdeur (al dan niet met automatische bediening) en het wegwerken van hinderlijke drempels
 • het creëren van voldoende ruimte in de woning door het aanpassen van de gangbreedte en de deuropeningen of het vergroten of functioneel herschikken van woonvertrekken of sanitaire lokalen
 • het overbruggen van niveauverschillen in de woning door het verhogen of verlagen van vloeren zodat er geen niveauverschillen meer zijn op de woonverdieping
 • het overbruggen van de verdiepingshoogte door het plaatsen van veilig beloopbare trappen
 • verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden om in de woning een entiteit in te richten waarin de 65-plusser of persoon met handicap zelfstandig en afzonderlijk kan wonen.

 

Bedrag van de premie

Aan de rechthebbende wordt een gemeentelijke aanpassingspremie toegekend van 50 % van de kostprijs van de werken, factuurbedrag inclusief btw, met een maximum van 1 000 euro per adres.

De aanvrager kan ten hoogste twee aanvragen overeenkomstig dit reglement indienen binnen een termijn van tien jaar, met dien verstande dat geen twee aanvragen betrekking kunnen hebben op eenzelfde onderdeel van de aanpassingswerkzaamheden.

Hoe 

De premie wordt aangevraagd na de uitvoering van de werken.

Download het aanvraagformulier onderaan deze pagina. U kunt ze ook afhalen bij de dienst ruimte. U vindt het wooninfopunt bij de dienst burgerzaken op dinsdagvoormiddag. 

Bij de aanvraag worden volgende documenten toegevoegd:

 • de gedetailleerde facturen betreffende de uitgevoerde werkzaamheden, gesteld op naam van de aanvrager. Voor de berekening van de premie wordt in geen geval rekening gehouden met facturen die dateren van meer dan een jaar voor de aanvraagdatum
 • kopie van het aanslagbiljet van personenbelasting en aanvullende belastingen van drie jaar geleden (vanaf de datum van aanvraag)
 • kopie van alle inwonenden
 • recent attest van gezinssamenstelling (te verkrijgen bij de gemeentelijke dienst burgerzaken)
 • (indien van toepassing) attest waaruit de erkenning als persoon met een handicap blijkt (attest afgeleverd door Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of door het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap). 

 

Deze aanvraag kunt u terugsturen, mailen of inleveren:

Gemeentebestuur Schilde, dienst wonen
Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde 
wonen [at] schilde.be

Het bestuur brengt u binnen de 2 maanden (vanaf het dossier volledig is) op de hoogte van haar beslissing.

Wordt de premie toegekend, dan gebeurt de uitbetaling twee maanden later.

U kunt het volledig reglement nalezen onderaan deze pagina. 

Meer informatie
Wooninfopunt
Brasschaatsebaan 30, Schilde
03 350 08 08, wooninfopunt [at] igean.be

Open elke dinsdag van 8.30 tot 12.30 uur
Avondopening op dinsdag om de 6 weken van 18 tot 20 uur