Woonbeleidsplan

Het woonbeleidsplan geeft de krachtlijnen en de keuzes voor het lokaal woonbeleid weer. Op basis van een analyse van de bestaande situatie en grondig overleg tussen het gemeentebestuur, de lokale woonactoren en de betrokken welzijnsorganisaties werden prioritaire beleidskeuzes vastgelegd en een tijdsgebonden actieplan opgemaakt.

Hieronder kunt u het woonbeleidsplan 2013 - 2019 terugvinden: