Leegstaande woningen en gebouwen

Overmacht door COVID-19 kan ingeroepen worden als vrijstelling bij heffing leegstand (niet bij opname). Deze wordt behandeld volgens dezelfde voorwaarden als de vrijstelling op heffing vermeld in het leegstandsreglement (zie vrijstellingsgronden artikel 11).

college van burgemeester en schepenen_02-06-2020_besluit corona leegstandsdossier

 

Opsporen en belasten van leegstand

De gemeente hecht veel belang aan degelijke huisvesting en een mooi straatbeeld. Langdurige leegstand heeft immers een negatieve impact op de leefomgeving en de uitstraling ervan.

Het gemeentelijk reglement op leegstand heeft als doel de leegstand van gebouwen en woningen in de gemeente te inventariseren, te voorkomen en te bestrijden. Via de belasting worden de eigenaars ertoe aangezet hun panden weer in gebruik te laten nemen alsook de kwaliteit van de woningen en gebouwen te verhogen.

De leegstand wordt beoordeeld op basis van één of meerdere objectieve indicaties. Deze kan u terugvinden onder artikel 3 van het reglement.

Hoe gaat dit in zijn werk

 1. Jaarlijks wordt een lijst opgesteld van woningen en gebouwen, waar er meer dan 12 maanden geen inschrijving is bij de dienst burgerzaken en/of die niet volgens de vergunde functie gebruikt worden.
 2. We gaan ter plaatse kijken of er bijkomende vaststellingen kunnen gemaakt worden en nemen een foto (als dit vanop openbaar domein mogelijk is).
 3. Tijdens deze jaarlijkse rondgang worden ook woningen en gebouwen die niet op de lijst staan, maar waar wel een vermoeden van leegstand is, opgenomen. Ook bewoond of in gebruik kan een pand op de leegstand staan.
 4. Daarna worden administratieve aktes opgemaakt. Deze worden naar alle zakelijk gerechtigden aangetekend verstuurd. (Zijnde volle eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, recht van opstal of erfpacht, …)
 5. De eigenaars hebben verschillende mogelijkheden:
  • De leegstand aanvaarden.
  • Een vrijstelling aanvragen: u bent terecht opgenomen, maar kunt om bepaalde redenen één of meerdere jaren vrijgesteld worden om leegstandsbelasting te betalen (zie vrijstellingsgronden artikel 11).
  • Een schrapping aanvragen: uw pand kan uit het leegstandsregister geschrapt worden wegens terug een inschrijving of voor gebouwen bij terug ingebruikname (zie artikel 6).
  • In beroep gaan: u bent het niet eens met de opname en dient een bezwaar in met de nodige bewijsstukken om de situatie te staven (zie artikel 5).
 6. Ter voorbereiding van de heffing wordt er een herinnering gestuurd dat het pand op het leegstandsregister staat met een inlichtingenformulier. Wanneer er een verandering in de situatie is, kunt u het formulier invullen en terugsturen, met de nodige bewijsstukken om de situatie te staven.
 7. Jaarlijks kijken we alle gegevens opnieuw na. Is de situatie ongewijzigd, dan heffen we een leegstandbelasting.

Klik hier om het volledige reglement na te lezen.

Als u toch nog vragen heeft, kunt u een mail sturen naar leegstand [at] schilde.be.

Goed om te weten

 • Op woningen en gebouwen die zijn opgenomen in het leegstandsregister geldt een recht van voorkoop. Dat wil zeggen dat die woningen en gebouwen bij een verkoop eerst aan de gemeente, het OCMW en de sociale huisvestingsmaatschappijen worden aangeboden aan dezelfde prijs en voorwaarden overeengekomen met de kandidaat-koper.
 • Voor sommige renovatiewerken kunt u in aanmerking komen voor premies of toelagen. Voor meer informatie over de voorwaarden van de premies en toelagen kunt u terecht bij het wooninfopunt / EnergieK loket.
 • Wilt u verhuren, maar u wilt niet alles zelf regelen? U wilt graag een steentje bijdragen om een betaalbare woning aan te bieden? Dan is verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor misschien de perfecte oplossing voor u.
 • Familie of vrienden die iemand financieel willen ondersteunen bij de renovatie van een gebouw of woning die is opgenomen in het leegstandsregister, kunnen zelf een belastingvoordeel krijgen. De voorwaarden daarvoor vindt u op www.wonenvlaanderen.be.
 • De koper van een woning of gebouw dat is opgenomen in het leegstandsregister, kan genieten van een gunstregeling voor aankoop van de enige gezinswoning. De voorwaarden daarvoor vindt u op belasting.vlaanderen.be.
 • Als een handelspand wordt verbouwd tot een woning, dan kunt u een vrijstelling van onroerende voorheffing aanvragen als belonende maatregel. Het aanvraagformulier vindt u op belastingen.vlaanderen.be.
 • Als een onroerend goed een gedeelte van het jaar heeft leeggestaan en geen inkomsten heeft opgebracht, kan de onroerende voorheffing proportioneel verminderd worden. Meer informatie vindt u terug op belastingen.vlaanderen.be. Een belastingplichtige kan enkel een attest leegstand bekomen van de dienst eigendomsbelasting als het pand tijdens de betrokken periode effectief in het leegstandsregister opgenomen was.

Reglementen 

Voor lopende dossiers tot en met 31 december 2019 raadpleeg: 

Reglement leegstand van gebouwen en woningen_publicatiedatum 18/10/2017

Voor dossiers vanaf 1 januari 2020 raadpleeg:

Reglement registratie en belasting op leegstand van gebouwen en woningen 2020-2025_publicatiedatum 18/12/2019