Managementteam

Openingsuren & contact

Secretariaat

Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen:Gesloten
Telefoon03 380 16 21
secretariaat [at] schilde.be

Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke diensten bij de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid.  Het team  bewaakt  de kwaliteit van de organisatie, de werking van de gemeentelijke diensten en de eenheid in de werking. Ook de interne communicatie staat onder toezicht van het managementteam.

Meer specifiek wordt het managementteam altijd betrokken bij het voorontwerp van:

•         het organogram
•         de personeelsformatie
•         de rechtspositieregeling van het personeel
•         de strategische nota van het meerjarenplan en de herziening ervan
•         de beleidsnota van het budget
•         de verklarende nota van een budgetwijziging
•         het interne controlesysteem

Het managementteam bestaat uit de algemeen directeur (voorzitter), de financieel directeur en de leidinggevende ambtenaar van elke afdeling. De burgemeester woont de vergadering bij met enkel een raadgevende stem. Het team vergadert maandelijks.