Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'De Vogelenzang' voorlopig vastgesteld

Gemeente Schilde wenst een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) op te maken als uitvoering van een planologisch attest. Het planologisch attest voor het restaurant De Vogelenzang werd door de gemeente op 23 augustus 2016 afgeleverd. De publieke raadpleging en participatie vormden een eerste stap in de procedure tot het betrekken van de bevolking bij de opmaak van het RUP. In een tweede fase werden de adviezen en inspraakreacties verwerkt in een scopingnota.

Huidige fase RUP: ontwerp en openbaar onderzoek

De gemeente Schilde wenst een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te maken voor de twee historisch gegroeide horecazaken 'De Vogelenzang' en 'The Old Birdy', gelegen aan het kruispunt van de Wijnegemsteenweg en de Broekstraat.

Het doel van dit RUP is om ter plaatse rechtszekerheid te brengen. 

  • Wat is er ruimtelijk gezien nog mogelijk?
  • Wat kan er wel en wat kan er niet nog voor de betrokken horecazaken?
  • Het RUP zal uiteindelijk ook een oplossing bieden aan de parkeerproblematiek.

Het gemeentebestuur van Schilde zal het ontwerp van het RUP nu onderwerpen aan een openbaar onderzoek dat zal lopen van maandag 1 februari tot en met donderdag 1 april 2021. Iedereen krijgt hierbij de kans om het ontwerp van het RUP met bijhorende plannen en bijlagen in te kijken en eventuele opmerkingen te formuleren.

Meer informatie vindt u op www.schilde.be/rupvogelenzang.