Vaccinatie - meest gestelde vragen en antwoorden op een rij

Vraag en antwoord

VRAAG: Kan ik op de reservelijst geplaatst worden?

Het vaccinatiecentrum Malle volgt de officiële lijsten van de Vlaamse overheid en legt geen eigen reservelijst aan. Indien er vrije plaatsen zijn, dan krijgen de eerstvolgende personen al hun uitnodiging. Zijn er op het einde van de dag vaccins over, dan worden de mensen uitgenodigd die intern betrokken zijn bij de vaccinatiecampagne of personen uit prioritaire groepen en essentiële sectoren die nog niet aan bod kwamen. Het heeft dus geen zin om te bellen voor een plekje op de reservelijst of om jezelf zonder uitnodiging aan te bieden in het vaccinatiecentrum in de hoop een vaccin op overschot te krijgen.

VRAAG: Kan ik me ook thuis laten vaccineren?

Mensen die niet naar het vaccinatiecentrum kunnen komen omdat ze bedlegerig zijn of lijden aan een specifieke aandoening, kunnen een thuisvaccinatie aanvragen. Men is hiervoor een procedure aan het uitwerken. Dit zal eerder uitzondering dan regel zijn en enkel kunnen gebeuren onder strikte voorwaarden.

VRAAG: Ik ben zwanger. Mag ik me laten vaccineren?

Volgens de Hoge Gezondheidsraad is het veilig voor zwangere vrouwen om zich te laten vaccineren zowel met het vaccin van Pfizer, Moderna als dat van AstraZeneca. Het gaat immers telkens om niet-levende vaccins. Vaccinatie als u zwanger bent, is vooral aangewezen als u een hoger risico loopt om besmet te worden met het coronavirus, bijvoorbeeld als u in de zorgsector werkt. Vaccinatie wordt daarom momenteel niet systematisch aangeraden aan zwangere vrouwen, maar wel aan zwangere vrouwen die in de zorgsector werken of aan zwangere vrouwen met onderliggende aandoeningen. Vaccinatie tijdens borstvoeding is ook toegelaten. Zwangere vrouwen die de COVID-ziekte zelf doormaken lopen een groter risico op een ernstig verloop dan niet zwangeren. Naast vroegtijdige bevalling, hebben COVID-zieke zwangeren meer kans op complicaties en hospitalisaties dan niet zwangeren.

VRAAG: Is het vaccinatiecentrum ook toegankelijk voor mensen die minder mobiel zijn?

Ja. We zorgen ervoor dat het vaccinatiecentrum vlot en veilig toegankelijk is voor iedereen, dus ook voor rolstoelgebruikers en mensen met een rollator. Minder mobielen mogen een begeleider meebrengen als ze zich komen laten vaccineren. In het vaccinatiecentrum zijn er ook aangepaste toiletten voor mensen met een beperking. Minder mobielen, personen met een beperking, 65-plussers met verplaatsingsproblemen of personen in een zorgsituatie kunnen voor de heen- en terugrit naar het vaccinatiecentrum een beroep doen op de Minder Mobielencentrale van Schilde of (tegen betaling) gebruik maken van de minibus van het sociaal huis.
Neem hiervoor contact op met het sociaal huis (03 383 62 18 of mmc [at] schilde.be).

VRAAG: Moet ik de coronaregels blijven volgen als ik gevaccineerd ben?

Ja. Niet iedereen kan tegelijkertijd gevaccineerd worden. Daarom moet u er voor blijven zorgen dat het virus zich niet verspreidt, ook nadat u gevaccineerd bent. Tot het moment dat de volledige volwassen bevolking is gevaccineerd, is het belangrijk om de geldende coronamaatregelen te respecteren.
Meer over 'Wat na uw vaccinatie' leest u in deze folder.

VRAAG: Wanneer kan mijn normale leven weer starten?

Dat kan zodra de volledige volwassen bevolking de kans gekregen heeft om zich te laten vaccineren en de meeste mensen (minstens 70 %) dat ook gedaan hebben. Hoe snel dat kan, hangt af van de leveringen en voorraden van vaccins.

VRAAG: Hoe zit het met minderjarigen? Krijgen zij ook een coronavaccin?

Jongeren onder de 18 jaar worden nu nog niet gevaccineerd. Er wordt nog volop onderzoek naar gedaan. Op basis van de resultaten van dat onderzoek zal de overheid hierover een beslissing nemen.

VRAAG: Is de vaccinatie gratis?

Ja, de vaccinatie tegen COVID-19 is gratis voor elke burger.

VRAAG: Wat als ik nu de vaccinatie weiger, wanneer kan ik me dan laten vaccineren?

De vaccinatie is niet verplicht, maar wel sterk aanbevolen. U hebt dus het recht om de vaccinatie te weigeren. In dat geval kunt u later aansluiten bij een volgend aanbod van vaccinatie. U komt wel achteraan in de rij, na alle mensen die wel ingaan op hun uitnodiging.

VRAAG: Zijn de vaccins veilig?

De vaccins werden uitgetest op tienduizenden mensen, ook op ouderen en kwetsbaren. Al deze studies werden kritisch onderzocht door het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA.  Pas nadat voldoende aangetoond werd dat de vaccins van goede kwaliteit, werkzaam en veilig zijn, werden de vaccins goedgekeurd om ze toe te dienen.

VRAAG: Zijn er bijwerkingen?

Er zijn milde bijwerkingen vastgesteld die snel voorbijgaan. De risico’s van Covid-19 zijn véél groter. De veiligheid wordt opgevolgd door geneesmiddelenagentschappen in heel Europa.

VRAAG: Ik ben gevaccineerd. Kan ik nog besmet raken met COVID-19?

De kans is klein, maar het kan gebeuren dat u zelfs na vaccinatie toch nog COVID-19-positief wordt. Het blijft dus belangrijk om ook na vaccinatie de veiligheidsmaatregelen te blijven volgen.

VRAAG: Kan ik anderen nog besmetten met COVID-19 als ik gevaccineerd ben?

De COVID-19-vaccins beschermen tegen een infectie (bevestigd door een PCR-test) en tegen ziekte en verwikkelingen. Of u als gevaccineerde minder kans hebt om anderen te besmetten is nog onderwerp van verder onderzoek.

VRAAG: Ik ben een 80-plusser en/of ken een 80-plusser die nog geen vaccinatiebrief heeft ontvangen. Wat kan ik doen?

De vaccinatie-uitnodigingen lopen niet via de gemeente. Als u als 80-plusser nog geen uitnodiging ontving, kunt u contact opnemen met ons onthaal via 03 380 16 00. Wij vullen dan een formulier in voor het vaccinatiecentrum. Houd het rijksregisternummer van de 80-plusser bij de hand tijdens het telefoongesprek.

VRAAG: Hoe kom ik te weten of ik risicopatiënt ben en wanneer wordt ik uitgenodigd voor vaccinatie?

De selectie van de risicopatiënten gebeurt door zowel de ziekenfondsen als de huisartsen. Vanaf 8 april worden de risicopatiënten uitgenodigd voor vaccinatie. Vanaf dan kunt u zelf nakijken of u tot de selectie van risicopatiënten behoort via www.myhealthviewer.be. Meer info voor risicopatiënten vindt u hier.

Nuttige links
www.laatjevaccineren.be
Eerstelijnszone Voorkempen
www.info-coronavirus.be