Onderhoudswerken aan onze wegen

Openingsuren & contact

Dienst der Werken

Rozenhoek 2
2970 Schilde

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen: tot
Telefoon03 380 14 80
dienst.der.werken [at] schilde.be

Onderhoudswerken, wat zijn dat?

Onderhoudswerken zijn wegenwerken met een beperkte impact op onze inwoners. Er zijn onderhoudswerken die betrekking hebben op de hele gemeente zoals het reinigen van de goten, maar ook werken die van toepassing zijn op één of meerdere straten. Belangrijk is dat de gemeente inzet op preventieve onderhoudswerken om grotere werken zo goed als mogelijk te beperken. 

Overzicht belangrijkste onderhoudswerken

Werken Waarom

Herschilderen wegmarkering

  • 1 x per jaar
Verkeersveiligheid. Aslijnen (midden van de weg) en bestaande kantlijnen moeten goed zichtbaar zijn. 

Vernieuwen en vervangen of plaatsen van betongoten. 

  • preventief of bij beschadiging
Verkeersveiligheid, afwatering, bescherming van de bermen. Betongoten verbreden de weg zodat voertuigen gemakkelijker kruisen. 

Vervangen betonplaten en vervangen voegen tussen betonplaten. 

  • preventief
Kapotte betonplaten worden vervangen. Waterafdichting beschermt de betonplaten. Elastische voegen zijn duurzamer en stabiliseren de betonplaten. 
Plaatsen van grasdals (voornamelijk schoolomgeving) Bescherming en versterking van de bermen. 

Herstellen asfalt met fijne steenslag en bitumen. 

  • bij beschadiging of slijtage
Verkeersveiligheid en afwatering. Herstellingen gaan tot 5 jaar mee.

Herasfaltering bij ernstige slijtage 

  • per jaar ongeveer 6000 m²
Verkeersveiligheid en afwatering. Bij herasfalteren wordt de oude toplaag afgefreesd en vervangen door een nieuwe asfaltlaag van 4 cm. 

Onderhoud wegen met veegwagen

  • 7 x per jaar
Goten, fietspaden, voetpaden, ... proper houden voor een net straatbeeld.

Onderhoud van onverharde wegen

  • 4 x per jaar
Verkeersveiligheid.

Plaatselijk herstellen van klinkers of ophogingen

  • bij verzakkingen
  • bij beschadiging
Veiligheid en afwatering.

Strooien om de wegen sneeuw- en ijsvrij te houden

  • wanneer nodig
Verkeersveiligheid.